Gode råd

LÆG MOBILEN når du cykler

Der er ulovligt at bruge din mobil håndholdt på cykel. Bøden er 1.000 kr.

Læs mere om uopmærksomhed på cykel:
https://www.sikkertrafik.dk/raad-og-viden/paa-cykel/uopmaerksomhed