Gode råd

Sådan gør du 'Forstyr ikke' aktiv på din Iphone

"Brug ”Forstyr ikke”, når du kører bil. 

Produceret i 2018

Læs mere om uopmærksomhed og få gode råd til at være opmærksom i trafikken på: https://www.sikkertrafik.dk/raad-og-viden/i-bil/uopmaerksomhed